Místo konání: lesní areál Brabcovna, Mrtník, Plzeň – sever

Povrch: tráva

Program:

8:00 – 8:30 přejímka psů
8:30 – Prohlídka 1. Tunelového běhu
Následovat budou 2. a 3. Tunelový běh

Závodníci budou rozděleni podle velikostních kategorií:

S - pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
M - pro psy měřící v kohoutku 35 cm a méně než 43 cm
L - pro psy měřící v kohoutku více než 43 cm

Vzhledem k tomu, že budeme běhat pouze tunely a tudíž nebudou v parkuru použity žádné skokové překážky, prosíme závodníky, aby se hlásili do kategorií, které skutečně odpovídají kohoutkové výšce pejska. Pořadatel si vyhrazuje právo přeřazení pejska do náležité velikostní kategorie na základě přeměření.

Minimální věk psa: 10 měsíců

Startovné:
300,- / každý startující tým

Úhrada startovného: na účet Poštovní spořitelny 255674242/0300, v. s. 85, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a jméno psa. Startovné je nevratné.

Uzávěrka přihlášek: 23.9.2020, nebo do naplnění počtu 70 týmů. Přihláška je přijata po připsání startovného na účet.
Odesláním přihlášky a následným provedením platby startovného pořadateli souhlasí závodník se zveřejněním jména a příjmení na startovních a výsledkových listinách.

Občerstvení: zajištěno na místě

Veterinární podmínky:

 • pes musí být klinicky zdravý,
 • pes musí být podle dle § 6, odst. 3, písm. b) veterinárního zákona doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu,
 • všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona,
 • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,
 • psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit,
 • zaplacením startovného se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 • pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit

Pořadatel nezodpovídá:

 • za škody způsobené psem nebo psovodem
 • za zranění psa nebo psovoda
 • za ztrátu nebo úhyn psa
 • za odložené věci

Jak k nám? 49°54´4.244´´N, 13°19´8.810´´E (tyto souřadnice vás dovedou do středu obce, tak se jimi řiďte jen na okraj Mrtníku a pak je ignorujte a věřte nám, viz níže).

Od Kaznějova – na okraji obce u „lípy“ úplně v pravo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.

Od Lozy (Bučí) – projedete celou obcí Mrtník, na konci obce u „lípy“ vlevo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.