Jubilejní agility párty – “Brabci 10 let”

Datum: 7. – 8.5.2022
Místo konání: lesní areál Brabcovna, Mrtník, Plzeň – sever
Povrch: tráva
Rozhodčí: Lenka Pánková
Program:
7:30 – 8:00 Prezence
8:00 – Prohlídka 1.Běhu
Pořadí běhů:

7.5. 2x zkouška A3, A2, A1
Fast Jumping (max. 15 překážek)

8.5. 2x zkouška A3, A2, A1
Běh pro veterány (běh pro radost)

Kategorie SX +S a ML + L budou vyhlašovány dohromady.
Startovné: 750,-/dva dny/pes, jen sobota 450,-/pes, jen neděle 380,-/pes
Veteráni zdarma!
Pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o +100 Kč/den.

Úhrada startovného (Pozor, máme nový účet!): na účet FIO Banky 2602055833 / 2010 , v. s. 10, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a jméno psa. Startovné je nevratné, může být převedeno na náhradníka, kterého si zajistí závodník.

Uzávěrka přihlášek: 5.5.2022, nebo do naplnění počtu 70 týmů. Přihláška je přijata po připsání startovného na účet.
Odesláním přihlášky a následným provedením platby startovného pořadateli souhlasí závodník se zveřejněním jména a příjmení na startovních a výsledkových listinách.

Občerstvení: zajištěno na místě Veterinární podmínky: pes musí být klinicky zdravý, pes musí být podle dle § 6, odst. 3, písm. b) veterinárního zákona doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu, všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona,

 • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,
 • psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit,
 • zaplacením startovného se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit
 • Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Organizační pokyny

 • Psovod odpovídá za svého psa a jím způsobené případné škody.
 • Všichni účastníci jsou povinni řádně uklízet exkrementy po svých psech.
 • Zákaz volného pobíhání psů v prostoru areálu.
 • V areálu teče pouze užitková voda.
 • V areálu možnost kempování ve vlastním stanu!

Pořadatel nezodpovídá

 • za škody způsobené psem nebo psovodem
 • za zranění psa nebo psovoda
 • za ztrátu nebo úhyn psa
 • za odložené věci

Jak k nám?

49°54´4.244´´N, 13°19´8.810´´E (tyto souřadnice vás dovedou do středu obce, tak se jimi řiďte jen na okraj Mrtníku a pak je ignorujte a věřte nám, viz níže).

Od Kaznějova – na okraji obce u „lípy“ úplně v pravo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.

Od Lozy (Bučí) – projedete celou obcí Mrtník, na konci obce u „lípy“ vlevo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.

Účastníci jsou povinni dodržovat proticovidová opatření platná v době konání akce – instrukce budou zveřejneny po uzávěrce!

ODESLÁNÍM STARTOVNÉHO A ÚČASTÍ NA ZÁVODECH ZÁVODNÍCI VYJADŘUJÍ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ V AGIGAMES.CZ (WWW.AGIGAMES.CZ)

V případě nesouhlasu napište email, ve kterém bude Jméno, Přijmení, číslo výkonnostního průkazu. Text: nechci být zobrazován v systému agigames.cz na adresu blacklist@agigames.cz, nebo se nahlašte při prezenci.